โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์

St.Joseph Sriphetchabun School

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 - ปีปัจจุบัน
(อธิการิณี)
     
เซอร์เคลมองส์   แซ่จัน
พ.ศ. 2518 - 2521
เซอร์เออเยนีมารี สุรีย์   สุดารา
พ.ศ. 2521 - 2532
เซอร์กราเซีย กฤษณา   ธุถาวร
พ.ศ. 2533 - 2535
 
 
 
เซอร์แอนนี วารี    สนเจริญ
พ.ศ. 2536 - 2538
เซอร์มารีปอล สุกัญญา    พิทักษ์พูลสิน
พ.ศ. 2539 - 2544
เซอร์โรซาเดอลีมา ยุวดี   หงษ์ดุสิต
พ.ศ. 2545 - 2556
 
 
 
 
เซอร์โยเซฟินา ทิพย์วรรณ  คำเหลา
พ.ศ. 2557 - 2562
เซอร์ดาเมียน ปิยวรรณ วงศ์วณิชย์เจริญ
พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน
 
     


ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
120 หมู่ที่ 10 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลชอนไพร
อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทร 056-721535 ,โทรสาร 056-721535