ตราโรงเรียน

ตราสัญลักษณ์โรงเรียน

ตราสัญลักษณ์ คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร