สรุปผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
ในระดับอุดมศึกษาของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2560


เวลา

  ผู้บริหาร

เซอร์ดาเมียน ปิยวรรณ  วงศ์วณิชย์เจริญ
อธิการิณี/ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ

  คู่มือนักเรียน

  ตัวนับจำนวนผู่้ชม

  ลิงค์การศึกษา

  ลิงค์คำสอน

  ลิงค์ทั่วไป

Sriphetchabun School

St.Joseph

สถานศึกษาอันดับหนึ่ง ของเพชรบูรณ์ เราไม่ใช่แค่เพียงให้ความรู้ แต่เราให้คุณมากกว่านั้น ด้วยการบริหารงานของคณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ซึ่งมีเครือข่ายมากถึง 20 โรงเรียน

นอกจากนี้ด้วยประสบการณ์ของบุคลากร ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และสอนตรงตามสาย มั่นใจด้วยสถานศึกษาที่มีการพัฒนา และปรับปรุงตลอดเวลา ทำให้ มีความพร้อมทั้งด้านอุปกรณ์การเรียน และเทคโนโลยีที่ทันสมัย

ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ เลขที่ 120 หมู่ 10 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลชอนไพร อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000 โทรศัพท์ 0-5672-1535 โทรสาร 0-5672-2428